اخبار صنعتی

نقش ریخته گری آلومینیوم

2021-09-16
کل فرایند استفاده ازریخته گری آلومینیومدر تولید با بسیاری از ریخته گری های دیگر با مزایای بی نظیر برخورد می شود. مزایای آن از دیدگاه صنعت خودروسازی سبک وزن است. کاربردهای رایج مخصوصاً برای خودروها است. نکته اصلی این است که چگالی نسبی ریخته گری آلومینیوم کمتر از ریخته گری آهن و فولاد است و مقاومت فشاری آن بسیار زیاد است. پس از یک سری مسابقات ، ریخته گری آلومینیوم برتری دارد که بخشی از آن را تسکین می دهد. بنابراین ، در صنایع هوایی و تولید ماشین آلات ، پروفیل های آلیاژ آلومینیوم دارای وزن بسیار زیادی هستند. به دلیل نقطه ذوب پایین ،ریخته گری آلومینیومهمچنین عملکردهای مهمی در کل فرایند عملیات دارند. ریخته گری آلومینیوم به طور گسترده ای در نوع مواد فلزی و ریخته گری تحت فشار استفاده می شود و این روش اصلی اولیه شده است. به این ترتیب ، کیفیت اساسی ریخته گری بهبود می یابد ، سطح صاف و دقت بیشتر است و قدرت خروجی تولید نیز بسیار بهبود می یابد.

ریخته گری آلومینیومدر کل فرآیند عملکرد ، تأثیر ریخته گری عالی دارد. نکته اصلی این است که نقطه ذوب محصولات آن کم است ، بنابراین می توان آن را به طور گسترده در نوع مواد فلزی و ریخته گری تحت فشار و سایر روشهای ریخته گری مورد استفاده قرار داد ، به طوری که معنی کیفیت ریخته گری ، محدودیت دقت و سطح صافی سطح را توسعه می دهد. و توان خروجی تولید آن

حرارت انجماد و تبخیر ریخته گری آلومینیوم نسبتاً زیاد است. تحت همان استاندارد وزنی ، زمان انجماد محلول لیتیوم بروماید بسیار بیشتر از ریخته گری آهن و فولاد است. نقدینگی خوبی دارد و در ریخته گری دیواره های ضخیم و ریخته گری بسیار سودمند است.

بعد ازریخته گری آلومینیومبا مواد فلزی با درجه حرارت بالا در قالب سوزانده می شوند ، بخار زیادی در کارخانه پردازش ریخته گری آلومینیوم وجود خواهد داشت. این باید به آرامی از قالب تخلیه شود. این نوع ویژگی که اجازه عبور بخار را می دهد نفوذپذیری هوا نامیده می شود ، در غیر این صورت دریچه های هوا کافی در داخل وجود نخواهد داشت که کیفیت را به خطر می اندازد. نفوذپذیری هوا و رطوبت ترکیب خاک رس ارتباط خاصی دارد.